Contact

  • hotline:4008-930-138
  • Guangzhou Jingde (domestic Toyota Department) Tel:+86-(020)-37279414. 37279424 Mr.Chen
  • Guangzhou Jinghong (Domestic Nissan) Tel:+86-(020)-87220443. 87220453 Mr.Chen
  • Guangzhou Jingfeng (foreign trade) Tel:+86-(020)-37368115. 37368116  Mr.Chen

Contact Form

  • *
  • MR MS
  • *

  • *
  • *